Política de privacitat

  • En compliment al que es disposa a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que les dades de caràcter personal dels Usuaris quedaran incorporades en un fitxer automatitzat del que és responsable reisorient i seran tractats de manera confidencial amb la única finalitat d’oferir els nostres serveis i d’informar mitjançant correus electrònics com ara l’enviament de Butlletins de les activitats i matèries de la plataforma reisorient.
  • Totes les dades de caràcter personal són requerides directament a l’Usuari, quan contacte o sol·licita determinats serveis a reisorient.cat, mitjançant la complementació del corresponent formulari que li informarà de manera expressa , de les condicions de tractament de les dades i li sol·licitarà el consentiment explícit.
  • Aquestes dades de caràcter personal no seran comunicats a tercers, a no ser que quedi especificat en el formulari.Els interessats poden exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i disposició de les seves dades de caràcter personal mitjançant un correu electrònic destinat a admin@reisorient.cat.